Asas-asas Keselamatan Video: Do No Harm

Pertanyaan utama/asas sewaktu menilai risiko adalah:Apa tindak balas yang mungkin akan anda atau orang lain hadapi? Adakah ia berbaloi/layak?Bolehkah cara-cara yang anda pakai berbalik dan menghalangi dari mencapai tujuan atau matlamat advokasi anda?Adakah ia...